My Google Page Rank


STILL ON THE BANGSAMORO AGREEMENT.......

MAN: ende ko na kailangan ang mga ito. Wala nang kalaban kasi!
Related news items:
Newer news items:
Older news items:

Add comment


Security code
Refresh

Raw Hide March 31, 2015

"PENITENCIA" MAN1: EEE! Ese bos el usa para sopla conmigo? MAN2: Este el bueno cai grande-grande de uste maga culpa! He He He!