My Google Page Rank

 

Man1:Hoy! over charging ya bos! serca lang yo ya munta!

Main2:Na, el maga compaña de GASOLINA gane ta man over charge kanamon!
Related news items:
Newer news items:
Older news items:

Comments   

 
-1 #1 Marc 2012-03-02 12:01
Sus mga rason desos mga tricycle driver egual,egual lang. Oon gane tasubi el presyo de gasolina na international market poreso tasubi tamen kanatun pero na di inyo kobrada na mga pasahero bawi ya kamo n gasolina el problema kaninyo maskin sabe ya kamo na ya pede ya kamo man bawi takobra pa kamo grande maskin serka lang el distansya. Bale kaninyo liama mga oportunista. chene man era kamo rate na naka print na di inyo mga motor si kuanto pagada kada kilometro pero useless hinde man kamo syempre ta sigi kunakel. hays concern lang yo kay unu tamen yo diinyo pasahero.
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Raw Hide March 31, 2015

"PENITENCIA" MAN1: EEE! Ese bos el usa para sopla conmigo? MAN2: Este el bueno cai grande-grande de uste maga culpa! He He He!